אחריות מנהלי תוכנית שיפור תפקוד הליבה©

בעליה ,מנהליה, עובדיה והעוסקים מטעמם ב- תוכנית שיפור תפקוד הליבה© (להלן – התוכנית) אינם מתכוונים ליתן כל עצה רפואית, מקצועית או פרה – רפואית מכל מין או סוג שהוא לכל המשתתפים בתוכנית או הגולשים באתר התוכנית . כוונתם הבלעדית היא ליתן יעוץ חינוכי ו/או פרסומי ו/או אחר לשיפור תפקודי הליבה© ואין בהשתתפות בה משום מתן יעוץ רפואי או אחר מכל מין או סוג שהוא. אין בעצות או בהדרכה הניתנת באתר האינטרנט של התוכנית או בהשתתפות בתוכנית עצמה ועל פיה משום תחליף לייעוץ והכוונה רפואית ע"י רופאים מוסמכים או יועצים רפואיים מקצועיים ואין היעוץ וההכוונה הניתנים באתר ובתוכנית כאמור הן ע"י מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם משום כוונה להחליף ייעוץ והכוונה כזאת. בנוסף אין בכל האמור בתוכנית הנ"ל או באתר משום כוונה להוציא שם רע או לפגוע בשמו הטוב של כל צד ג' ואין בדברים הנאמרים באתר או בכל מקום אחר, משום הוצאת לשון הרע על פי כל חוק או תקנה. אנו חוזרים ושבים על כך כי יש צורך להתייעץ ברופאים או מומחים בתחומים שונים לשם קבלת יעוץ מקצועי מתאים. ההשתתפות בתוכנית שיפור תפקוד הליבה© היא באחריות המשתתפים בלבד. אין כל הבטחה  להצלחת התוכנית ולא ניתן ליחס לבעליה, מנהליה או לעובדיה והעוסקים מטעמה אחריות כלשהי לשינויים כלשהם או להשגת יעדים מכל מין או סוג שהוא. כמו כן אין אנו אחראים לכל תאונה או פציעה כלשהם שיגרמו כתוצאה מהשתתפות בתוכנית או על פיה.

.בהתאם לחוק לא יהיה החזר כספי מכיוון שהקורס המוקלט מראש מעניק גישה מיידית בעת הרכישה

Select your currency
ILS שקל ישראלי חדש